Measuring and Protecting of World Oceans and Waters

TINA sponsorluğunda Monaco’da gerçekleştirilmiştir