TINA DENİZCİLİK ARKEOLOJİSİ DERGİSİ SAYI 01

08  Çektiriler ve Ticaret Gemileri
     
CEMAL PULAK - REBECCA INGRAM - MICHAEL JONES

26 Yenikapı Batıkları Kazısı ve Araştırmaları
     
Ufuk Kocabaş

42  Liman Tepe Klazomenai Liman Kazıları
     
HAYAT ERKANAL - VASIFŞAHOĞLU - İRFAN TUĞCU

49 Marmaris Bozburun Yarımadası Batıkları
     
Harun Özdaş - Nilhan Kıuzıldağ

58  Side Antik Kenti Liman Mendireği
      
Hakan Öniz

64 Mydnos Liman Araştırmalarında Yeni Bir Keşif Batı Limanı
     
Mustafa Şahin

70 En Eski, En İlkel “Saz Tekneler”
      
Osman Erkurt

76 Denizel Arkeolojide Görselleştirilme
     
Güzden Varinlioğlu

80  8.Uluslararası Sualtı Araştırmaları Sempozyumu

81  2013 Avustralya Denizcilik Arkeolojisi Enstitüsü Çalıştayı ve Konferansı Onaylanma Aşamasına Doğru: Avustralya’nın Sualtı Kültürel Mirası
      
JANE MITCHELL - CHELSEA COLWELL - PASCH

86  “O” an
      
DONALD FREY

87  Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü,Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans Programı:

88  Ulusal Denizcilik Koruma Alanları Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi (NOAA) Ofisi İkinci Asya Pasifik Bölgesel Sualtı Kültürel Varlıkları Konferansı'na çağırıyor
      
BRIAN FAHY

90  18.Akdeniz Arkeolojisi Sempozyumu (SOMA 2014) Wroslaw – Polonya

91 Kitap tanıtımı: “Türklerin İlk Amirali Çaka Bey”

92 Yayın ilkeleri

Up (parent)

PDF

Page Flip