Up (parent)

TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanır. Yayımlanması istenen makalelerin basım tarihinden en geç 2 ay önce gönderilmiş olması gerekmektedir. TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi, başta Anadolu kıyıları ve Akdeniz olmak üzere dünyanın her köşesinde gerçekleştirilen denizcilik arkeolojisi alanında yapılmış çalışmalara yer vermektedir.

SAHİBİ: TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı

İMTİYAZ SAHİBİ: Hüsnü Oğuz Aydemir

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Mehmet Bezdan

TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi'nin izni olmadan, hiçbir bölüm kopya edilemez. Alıntı yapılması durumunda referans gösterilmelidir. Yazıların yasal sorumluluğu yazarına aittir.

TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi'ne gönderilen makaleler bu cildin son sayfasında belirtilen formata uygun olduğu takdirde yayımlanacaktır.

TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi'nin yeni sayılarında yayımlanması istenen makaleler için mail adresi: mehmet@bezdan.org

ISSN: 2149 - 0392

BASKI: Promat Basım Yayın AŞ Orhangazi Mah. 1673 Sok. No: 34 Esenyurt, İstanbul.  Tel: +90 212 622 63 63.

T I N A  D E N İ Z C İ L İ K  A R K E O L O J İ S İ  D E R G İ S İ

TÜRKİYE SUALTI ARKEOLOJİSİ VAKFI'NIN SÜRELİ YAYINIDIR.

KURUCULAR:
H.Oguz Aydemir
Kenan Yilmaz
Mehmet Bezdan

YAYIN KURULU:
H.Oğuz Aydemir
Kenan Yılmaz
Jeff Hakko
Prof.Dr.Cemal Pulak (Texas A&M University)
Prof.Dr.A.Kaan Şenol (Ege Üniversitesi)

DANIŞMA KURULU:
Prof.Dr.Cemal pulak (Texas A&M Üniversitesi)
Prof.Dr.patrice pomey (Aix-Marseille Üniversitesi)
Prof.Dr.A.Kaan Şenol (Ege Üniversitesi)
Prof.Dr.Fred Hocker (Vasa Müzesi, Araştırma Müdürü)
Prof.Dr.Ufuk Kocabaş (İstanbul Üniversitesi)
Prof.Dr.Nicolle Hirschfeld (Trinity Üniversitesi)
Doç.Dr.Harun Özdaş (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Konservatör Dr.Kristiane Strætkvern (Danimarka Ulusal Müzesi)

GENEL YAYIN YÖNETMENİ:
Mehmet Bezdan

EDİTÖRLER:
Mehmet Bezdan
 9. sayı: Çiler Çilingiroğlu
10
. sayı: Çiler Çilingiroğlu

TINA VAKFI GENEL SEKRETERİ:
Ay Sanem Yükselsoy Tekcan

FOTOĞRAF EDİTÖRÜ:
Donald A.Frey,
Levent Konuk

SUALTI GÖRÜNTÜLEME AKADEMİK DANIŞMANI:
Prof.Dr.Altan Lök

ÇEVİRİ:
Cengiz Aydemir

TASARIM:
Ersin Öztekin