THE TURKISH RAID SAGA

Tina Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı yeni bir yayınla Denizcilik Tarihinde bilinmeyen bir sayfayı açıyor.

17. yüzyılın ilk yarısında Akdeniz'den Atlas Okyanusu'na çıkan Türk denizcilerinin İzlanda serüveninin yerel kişilerce kaleme aldığı 4-5 kitaptan bir tanesini eski İzlanda dilinden tercüme ettirerek yayınlamaktayız.

Bugüne kadar teşebbüs edilemeyen bu girişimin diğer kitaplar için de yapılması samimi dileğimizdir.

Gerek bu eski dili tercüme edecek kişilerin son derece sınırlı olması, gerekse talep edilen yüksek tercüme bedelleri, sanırım bugüne kadar bu işlevi geciktirmiş.

Sayın Selim Sırrı Altıer'in “Osmanlı Bahriyesi'nin Yelken Devri ve Türk Korsanları” adlı

kitabı vasıtasıyla İzlanda'da yazılan, Türklere ait eserlerin varlığından haberdar olmuştum.

Kitabı Okumak İçin Tıklayınız.

Geride bıraktığımız 2 yıl içinde 360 derece grubundan Mualla - Osman Erkut ve Mehmet Fertan kitapların orijinallerinin fotokopilerine sahip olduklarını belirttiler.

Tina Yönetimi, tercümesini üstlendiğim kitaplardan bir tanesini dar kapsamlı yayınlamayı uygun buldu ve elinizdeki bu kitapçık Deniz Tarihimize kazandırıldı.

Olayları ve yazılanları kendi dönemi içinde değerlendirmek ve görmek gerekiyor. Tercüme bitinceye kadar yazılanların içeriğini bilmek mümkün değildi. Hareket noktası 1600'lü yılların başında İzlanda'ya giden Türkler ile ilgili kitapların ilginçliğiydi. Resimler kendi koleksiyonumdan ve bazıları ilk kez Türkiye'de bir yayında yer alıyorlar.

Tercüme konusunda yardımcı olan Sayın Evren Ay'a, kitapçığın yayına hazırlanmasında katkıda bulunan Sayın Sanem Yükselsoy Tekcan'a, eserin orijinalini temin ederek yayınlanması için heyecan yaratarak destek veren Erkurt çiftine ve Mehmet Fertan'a, Tina çatısı altında yayına sahip çıkan Yönetim Kurulu arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bu yayını dünyaya yeni gelen torunum Bulut Aydemir'e ithaf ediyorum.

Oğuz Aydemir