Up (parent)

ANKARA ÜNİVERSITESİ ANKUSAM BAŞKANI
TARAFINDAN BAĞLARARASI KAZISI İLE İLGİLİ
TINA KATKISI DOLAYISIYLA GÖNDERILEN MEKTUP.