HAZU HIRVATİSTAN YÜKSEK BİLİMLER AKADEMİSİ DAVETİ

Vakfımız tarafından üstlenen"Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü"yayını tanıtımı 15 Nisan günü Yüksek Bilimler Akademisi,Zagreb'de yapılıyor.Tüm Yönetim Kurulu ve üyelerimizin davetli olduğu bu etkinlik T.C.Zagreb Büyükelçiliği destek ve himayesinde ,
kalabalık bir davetli topluluğuyla ortak mirasımızın hatırasına önemli bir katkı olarak gerçekleştirilmektedir.

Up (parent)