Up (parent)

TINA INA'NIN GENEL KURULUNA KATILDI

TINA Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Aydemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yılmaz
Amerika Vermont da gerçekleşen INA Genel Kuruluna katıldı.